20. maaliskuuta 2017

Hanna Vilkka: Tutki ja kehitä

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 151 s.
T
utki ja kehitä on perusteos tutkimusmetodeista kaikille tutkimuksen tekijöille. Kirja antaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimukselliseen kehittämistoimintaan työelämän monialaisissa hankkeissa. Samalla kirja toimii selvitysten ja kartoitusten tekemisen tukena elinkeinoelämässä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä koulutusorganisaatioissa.
Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa tutkimusprosessi, laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmän käytännöt, tutkimusetiikka sekä tutkimuksen arviointi. Kirja soveltuu itsenäiseen opiskeluun työelämässä toimiville, toisella asteella, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa perusopintoja opiskeleville sekä tutkimuksellisten työvälineiden kertaajille.
Teos on 4. uudistettu painos Tammen aikaisemmin julkaisemasta samannimisestä kirjasta.
Oma arvioni: Selkeä ja monipuolinen perusteos, joka johdattelee opiskelijoita tutkimuksen teon ihmeelliseen maailmaan.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi!